Om syphilisationen, jemte några med densamma anställda försök. Akademisk afhandling, hvars första del, med vidterfarna facultetens i Upsala tillstånd, för medicinska gradens erhållande författad och utgifven af Sten Stenberg, Ph. mag. af Södermanlands och

Detta är en avhandling från Stockholm, tryckt hos Joh. Beckman, 1854

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)