Conservation biological control of insect pests in two horticultural crops : a study of the cabbage root fly Delia radicum and the lily leaf beetle Lilioceris lilii

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.