Sources of pesticide losses to surface waters and groundwater at field and landscape scales

Författare: Anna Lindahl; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.