Improved Algorithms for Fast Shading and Lighting

Detta är en avhandling från Uppsala: Uppsala University, Interfaculty Units, Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.