Forntid i historien : en arkeologihistorisk studie av synen på forntid och forntida lämningar, från medeltiden till och med förupplysningen

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.