Real Estate Auctions - An Empirical Analysis of Auction Strategies

Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

Författare: Rosane Hungria-gunnelin; Kth.; [2015]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)