Kort framställning af underbildningar på artererna i deras continuitet. Akademisk afhandling, hvilken, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande till offentl

Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell 1848

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)