Phenomenology of Diffractive Higgs Production and Large Extra Dimensions

Detta är en avhandling från Department of Theoretical Physics, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling baseras på fenomenologiska förutsägelser för högenergetiska partikelkollisioner från två olika teoretiska modeller. De två första artiklarna handlar om osäkerheter i exklusiva reaktioner av typen proton + proton -> proton + proton + Higgs. De fyra andra artiklarna behandlar gravitationell spriding och produktion av svarta hål i modeller med stora extra dimensioner.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.