Asymptotic analysis of a nonlinear partial differential equation in a semicylinder

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Författare: Peter Rand; Linköping.; Linköping.; [2004]

Nyckelord: MATEMATIK; MATHEMATICS;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.