Vikingatida runbleck Läsningar och tolkningar

Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Sammanfattning: Föreliggande avhandling syftar till att utveckla läsningen och tolkningen av inskrifterna på de i dagsläget 46 kända vikingatida runblecken. Målet är att ge en så tydlig bild som möjligt av inskriftsgenren vikingatida runbleck. I detta syfte har upprepade fältundersökningar av runblecken genomförts med stereomikroskop. På grundval av på så vis etablerade nya läsningar föreslås nya tolkningar till de mest problematiska ställena i de tidigare tolkade runblecksinskrifterna. Nya tolkningsförslag ges även för runblecksinskrifter som tidigare har ansetts vara olexikaliska. Utöver nya läsningar och tolkningar resulterar denna studie i en kartläggning av relationen mellan runblecksinskrifternas innehåll och form å den enda sidan och runbleckens fyndmiljöer och utseende å den andra.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)