Med Bibeln som bekännelse och bekymmer. Bibelsynsfrågan i Svenska Missionsförbundet 1917-1942 med särskild hänsyn till Missionsskolan och samfundsledningen

Detta är en avhandling från Lund University Press

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Bibelsynsfrågor har alltid vållat heta debatter. Svenska Missionsförbundet (SMF) utgör inget undantag från den regeln. Där kom bibelsynen att diskuteras med en intensitet som fick tre bibellärare i följd att sluta vid Missionsskolan på Lidingö (där SMF:s blivande pastorer och missionärer utbildades) och lämna samfundet. På den så kallade "Valhallanatten" 1926 diskuterade femhundra församlingsombud till halv fem på morgonen. När Axel Andersson skulle väljas till ny missionsföreståndare (SMF:s högste ledare) 1930 var motståndet hårt från framför allt "pingstbetonade" grupper. Bland annat beskylldes Andersson för att vara "bibelkritiker". När han ändå valdes lämnade församlingar och enskilda SMF, och samfundet stod inför faran att helt splittras. Tio år senare talades det på nytt om att "spränga" SMF. Den gången stod bibelläraren David Hedegård i händelsernas centrum genom sitt krav på att en bekännelse skulle införas i samfundet. I den här avhandlingen ställs frågan om det skett några medvetna och avgörande vägval rörande bibelsynen i SMF. Frågan har sitt värde också ur ett bredare ekumeniskt perspektiv, eftersom situationen i SMF speglar frågor som varit aktuella i de flesta kyrkor. Undersökningen visar att mycket få medvetna vägval gjordes under den aktuella tidsperioden. I ett avslutande kapitel diskuteras vad som istället fått samfundet att gå från en relativt konservativ bibelsyn till en mer liberal.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.