Round Trips to Heaven : Otherworldly Travelers in Early Judaism and Christianity

Detta är en avhandling från Lund : Lunds universitet

Författare: Leif Carlsson; Högskolan I Jönköping.; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.