Transcriptional regulation by adenovirus early region 1 and 4 proteins

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Mattias Mannervik; Uppsala Universitet.; [1997]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.