Svenska storföretags Corporate Social Responsibility-retorik : En studie av det kommunicerade företagsansvaret

Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala Universitet Ekonomisk-historiska institutionen

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.