Continuous lumbar peridural analgesia and pudendal block for vaginal delivery : effects on the mother, foetus and uterine activity using lidocaine in different dosage forms

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Göran Zador; Uppsala Universitet.; [1974]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.