The Moral Rubicon. A Study of the Principles of Sanctity of Life and Quality of Life in Bioethics

Detta är en avhandling från Axel Carlberg, Sandgatan 8, 223 50 Lund, Sweden

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar frågan om vad man i Sverige brukar kalla "människovärde". Denna fråga belyses genom en analys av begreppen "livets helgd" och "livskvalitet" som i den anglo-saxiska debatten har kommit att symbolisera två helt olika sätt att tolka det mänskliga livet värde. Tanken om livets helgd brukar anföras av dem som tror att livets värde är inneboende och inte kan "värderas" med relativa måttstock. Begreppet "livskalité" däremot anförs av dem som menar att livets värde fastställs av personen vars liv det är. Författaren försöker visa att dessa två begrepp kan sammanföras på ett konstruktivt sätt för att bemöta de utmaningar som den moderna medicinska tekninken ställer oss inför.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.