Hamnen och godset : en studie av hamnens roll och rumsliga kopplingar i Sverige under 1900-talet

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms Univ

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.