Värmepump med propan som köldmedium

Författare: Carina Högström; Kth; []

Nyckelord: Heat pumps; Propan;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.