Chemical vapour deposition of boron and boron carbides : aspects of kinetics, mechanisms and selective deposition

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.