Att utvärdera sociala program

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Robert Bell; Stefan Westius; [1975]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.