Om Westergötlands gränsor och vigtigare indelningar från äldre till nyare tider. Akademisk afhandling, som med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke till offentlig granskning framställes af Mag. Pehr Sven Villgott Lundblad ... och Carl Frithiof R

Detta är en avhandling från Upsala, C. A. Leffler. 1853

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)