Kyrka och mission i Sverige 1868-1901 : Svenska kyrkans missions tillkomst och första verksamhetstid

Detta är en avhandling från Uppsala : Sv. inst. för missionsforskning

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.