The Athenian lamp industry in Late Antiquity

Detta är en avhandling från Foundation of the Finnish Institute at Athens, Helsinki

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.