Förklaringar öfver Handelsbalken, hvaraf förra delens 1:a stycke med Kongl. Maj:ts allernådigsta tilstånd och juridiska facultetens samtycke til offentelig granskning i Gustavianska lärosalen d. 10 dec. 1806, å vanl. tid f. m. utgifves af Johan Holmbergso

Detta är en avhandling från Tryckt i Upsala hos J. F. Edman, K. A. B

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)