Förutsättningar och begränsningar för arbete på distans : erfarenheter från fyra svenska företag

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.