Bacterial vaginosis : clinical and epidemiological studies : aspects on pathogenesis

Författare: Harald Moi; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.