On the frequency, dynamic strain amplitude, prestrain, temperature and magnetic field strength dependence of magneto-sensitive elastomers

Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)