Participation and Disability : A study of participation in school for children and youth with disabilities

Detta är en avhandling från Department of Woman and child health, Karolinska Institutet, Stockholm

Författare: Lilly Eriksson; Mälardalens Högskola.; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.