Foreign Market Entry into China : The Implications of Guanxi on the Network Model of the Foreign Market Entry Process

Detta är en avhandling från Department of Business Studies, Uppsala

Författare: Tao Yang; Uppsala Universitet.; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.