Pedagogisk kontroll och auktoritet : en studie av den statliga lärarutbildningens uppgifter enligt offentliga dokument kring folkskollärarutbildningen, läroverkslärarutbildningen och lärarhögskolan

Detta är en avhandling från Malmö : LiberFörlag/Gleerup

Författare: Kerstin Skog-Östlin; [1984]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)