Growth and Fabrication of 1.3-1.55 µm GaInNAs(Sb)/GaAs Quantum Well Lasers

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.