The role of information technology in supporting management control systems for corporate social responsibility

Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.