Språklikhet och språkundervisning: exemplet svenska-tyska

Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Avdelningen för fonetik

Författare: Christian Hecht; [1990]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES; svenska; tyska;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.