Sophocles sorgespel. 20. delen. Med phil. facult. tillstånd under inseende af Vilhelm Fredrik Palmblad ... till offentlig granskning framstäld af Anders Johan Egnell af Östgötha nation å Gustavianska lärosalen den 13 juni 1839 f. m

Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell, Kongl. akad. boktryckare

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)