Från moder till samhällsvarelse : Vardagskvinnor och kvinnovardag från femtiotal till nittiotal i familjetidningen Året Runt

Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.