Magneto-optic properties of Ce-substituted yttrium iron garnet films by pulsed laser deposition

Författare: Hyonju Kim; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.