Templum nobilissimum : Adam av Bremen, Uppsalatemplet och konfliktlinjerna i Europa kring år 1075

Detta är en avhandling från University of Gothenburg

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.