Making sense of heritage planning in theory and practice. Experiences from Ghana and Sweden

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.