House Master School. Career Model for Education and Training in Integrated and Sustainable Conservation of Built Environments

Författare: Erika Johansson; University Of Gothenburg; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.