Lekens pedagogiska möjligheter : en analys av barns lek på daghem utifrån Jean Piagets teori

Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)