Synagogue and Separation: A Social-Scientific Approach to the Formation of Christianity in Antioch

Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen syftar till att bidra till förståelsen av hur det kan komma sig att kristendomen i början av det andra århundradet utvecklas till en icke-judisk religion. Att de judendom och kristendom idag uppfattas som två olika religioner är inte så märkligt. Dock, om man betänker att kristendomen ursprungligen var en del av det första århundradets judendom så är det egendomligt att finna hur företrädare för kyrkan, i början av det andra århundradet, uppfattar judendom som en religion som inte är förenlig med kristendom. Kristendomen under denna period är inte bara icke-judisk utan också anti-judisk. Undersökningen är begränsad till situationen i Antiokia, men det är rimligt att tänka sig en liknande utveckling även på andra platser. Genom att tillämpa socialvetenskapliga teorier på det knapphändiga källmaterialet söker avhandlingen visa att separationen mellan judendom och kristendomen kan förstås som en grundläggande konflikt om icke-judarnas status inom den judiska Jesusrörelsen. Denna problematik förstärks av den socio-polistiska situationen i romarriket och leder till att de icke-judiska anhängarna till Jesusrörelsen blir religiöst och social marginaliserade. Detta leder i sin tur att det inom den icke-judiska delen av Jesurörelsen mot slutet av de första århundradet, uppstår en rörelse med syftet att separera från den judiska delen av Jesusrörelsen och skapa en skapa en egen religion som är godkänd av myndigheterna. Avhandlingen föreslår alltså att separationen mellan judendom och kristendom huvudsakligen var en separation mellan judar och icke-judar inom Jesusrörelsen. Det är också i denna konflikt med den judiska delen av Jesusrörelsen som den anti-judiska polemiken blir begriplig. Den icke-judiska kyrkan måste övertyga myndigheterna om att den egentligen representerar den sanna judendomen och att andra tolkningar av den judiska traditionen, t ex den som omfattas av de judiska delen av Jesusrörelsen egentligen är missuppfattningar. Den sanna kyrkan är befriad från judar men har övertagit och omtolkat judendomens religiösa traditioner.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.