Fair care : four essays on the allocation and utilization of health care

Detta är en avhandling från Stockholm : Swedish Institute for Social Research [Institutet för social forskning]

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.