Det mangranna sällskapet. Om konstruktion av kön i företag

Detta är en avhandling från BAS

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.