Keratan sulfate proteoglycans

Sammanfattning: Summary of PhD thesis in biochemistry (physiological chemistry). (The 6 papers were cited 628 times 1974-2004.)

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.