The Role of the Intermediary in International Business Relationships

Detta är en avhandling från Uppsala: Företagsekonomiska institutionen

Författare: Virpi Havila; Uppsala Universitet.; [1993]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.