Geophysical methods for investigating and monitoring the integrity of sealing layers on mining waste deposits

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.