Högskolebildningens fem ansikten. : Studerandes föreställningar om kunskapspotentialer i teknik, medicin, ekonomi och psykologi. - En kvalitativ utvärderingsstudie

Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.