Perceptual determinants of print quality

Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.