Galanin receptor : studies with site-directed mutagenesis, agonists and antagonists

Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Organic Chemistry, Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.