Partsrelationer vid nedläggningar av produktionsenheter

Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

Sammanfattning: Baksidestext:Nedläggningar är en återkommande företeelse på den svenska arbetsmarknaden. I föreliggande avhandling av Alexis Rydell ligger fokus på relationerna mellan ledning och arbetstagarorganisationer under nedläggningsprocesser.Ett nedläggningsbeslut skapar spänning mellan parterna, inte minst eftersom nedläggnings­beslutet ofta innebär negativa konsekvenser för de anställda. Avhandlingen visar hur olika förhållningssätt mellan parterna kan skapa olika förutsättningar för att reducera spänningen och mildra de negativa konsekvenserna. Utifrån fallstudier undersöks hur partssamverkan kan bidra till att skapa ansvarsfulla nedläggningar. I avhandlingen identifieras nyckelfaktorer för partssamverkan och hur konstruktiva lösningar kan möjliggöras under processen. Dessutom analyseras vilka kontextuella faktorer som påverkar processen och dess potentiella inverkan på utfallen. Avslutningsvis presenteras ett förslag till modell för partssamverkan i nedläggningar.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.